Циљ предмета

Упознавање студента са концептима рачунарских мрежа, Интернета (глобалне рачунарске мреже) и
архитектуром софтвера који се користи уз употребу рачунарских мрежа. Оспособљавање студента за
разумевање концепта мрежних протокола и употребу софтвера за контролу рачунара уз употребу
рачунарске мреже. Основе језика за означавање (eng. markup languages) - HTML, XML, CSS. Основе
програмских језика (eng. programming languages) који су често у употреби на Интернету - PHP,
JavaScript.


Исход предмета

Знања која су студенти стекли после савладавања програма: Разумевање улоге, основа и структуре
савремених рачунарских мрежа, Интернета (глобалне рачунарске мреже), софвера доступног уз
употребу рачунарских мрежа. Познавање основа развоја апликација које се користе путем рачунарске
мреже.

Вештине које су студенти стекли после савладавања програма: Способност самосталног
коришћења савремених решења за креирање Интернет платформи и њиховог модификовања.
Инсталација и конфигурисање мрежних сервера. Способност контроле удаљених рачунара и
адмистрирања рачунара који су у улози мрежних сервера.